image

Novosti

Prijava za predmete RI

Svi studenti Fakulteta elektrotehnike koji u akademskoj 2013./2014. godini namjeravaju ostvarivati ECTS bodove na predmetima iz oblasti Računarstvo i informatika obavezni su se registrovati putem odgovarajućeg Web obrasca.
Detaljnije informacije i lista predmeta se mogu vidjeti na samom obrascu.

 

 

 

 

 

 

 

ICTLab je laboratorij Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli koji se bavi istraživanjem u domenu savremenih telekomunikacija i računarstva..